Lịch công tác
Chọn ngày

Thứ 2 - Ngày 13/11/2017
- Ban lãnh đạo trường dự sinh hoạt dưới cờ đầu tuần.
- Hiệu trưởng Nguyễn Văn Triệu, dự giờ - thăm lớp ở một số lớp.
- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Khoa Diệu Hồng, chấm thi GVG cấp trường (cùng với Ban Giám khảo theo Kế hoạch đã được duyệt).
- Phó Hiệu trưởng Lê Thị Thảo, Chủ tịch CĐ Trần Thị Tám, làm việc bình thường.
- Tổng phụ trách Dương Thị Lan, sinh hoạt Sao – Đội ở các lớp.
Thứ 3 - Ngày 14/11/2017
- Hiệu trưởng Nguyễn Văn Triệu, tham gia đoàn đánh giá ngoài khảo sát chính thức trường TH Thới Bình 1, quận Ninh Kiều (thời gian từ 14 đến 16/11/2017).
- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Khoa Diệu Hồng, chấm thi GVG cấp trường.
- Phó Hiệu trưởng Lê Thị Thảo, chuẩn bị CSVC tổ chức 20/11.
- Chủ tịch CĐ Trần Thị Tám, Tổng phụ trách Dương Thị Lan, làm việc bình thường.
Thứ 4 - Ngày 15/11/2017
- Hiệu trưởng Nguyễn Văn Triệu, tham gia đoàn đánh giá ngoài khảo sát chính thức trường TH Thới Bình 1, quận Ninh Kiều.
- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Khoa Diệu Hồng, chấm thi GVG cấp trường.
- Phó Hiệu trưởng Lê Thị Thảo, Chủ tịch CĐ Trần Thị Tám, Tổng phụ trách Dương Thị Lan, làm việc bình thường.
Thứ 5 - Ngày 16/11/2017
- Hiệu trưởng Nguyễn Văn Triệu, tham gia đoàn đánh giá ngoài khảo sát chính thức trường TH Thới Bình 1, quận Ninh Kiều.
- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Khoa Diệu Hồng, chấm thi GVG cấp trường.
- Phó Hiệu trưởng Lê Thị Thảo, thăm một số lớp, chỉ đạo công tác vệ sinh – chăm sóc hoa kiểng.
- Chủ tịch CĐ Trần Thị Tám, Tổng phụ trách Dương Thị Lan, làm việc bình thường.
Thứ 6 - Ngày 17/11/2017
- Hiệu trưởng Nguyễn Văn Triệu, Phó Hiệu trưởng Lê Thị Thảo, Chủ tịch CĐ Trần Thị Tám, Tổng phụ trách Dương Thị Lan, làm việc bình thường.
- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Khoa Diệu Hồng, chấm thi GVG cấp trường.
Thứ 7 - Ngày 18/11/2017
Họp Ban tổ chức 20/11.
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa?