Lịch công tác
Chọn ngày

Thứ 2 - Ngày 21/05/2018
- Ban lãnh đạo trường dự sinh hoạt dưới cờ đầu tuần.
- Hiệu trưởng Nguyễn Văn Triệu, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Khoa Diệu Hồng, Phó Hiệu trưởng Lê Thị Thảo, Chủ tịch CĐ Trần Thị Tám, làm việc bình thường.
- Tổng phụ trách Dương Thị Lan, tập dợt thi Nghi thức đội cấp quận.
- Chiều 13 giờ 30 phút, phê tự phê lãnh đạo, đánh giá CC-VC năm 2018; xét thi đua năm học.
Thứ 3 - Ngày 22/05/2018
- Hiệu trưởng Nguyễn Văn Triệu, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Khoa Diệu Hồng, Phó Hiệu trưởng Lê Thị Thảo, Chủ tịch CĐ Trần Thị Tám, Tổng phụ trách Dương Thị Lan, tiếp đoàn kiểm tra chỉ tiêu năm học (cả ngày, cùng với Kế toán, Thủ quỹ, GVPC). Điểm tại trường TH Nguyễn Huệ.
Thứ 4 - Ngày 23/05/2018
- Hiệu trưởng Nguyễn Văn Triệu, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Khoa Diệu Hồng, Phó Hiệu trưởng Lê Thị Thảo, Chủ tịch CĐ Trần Thị Tám, tổng hợp hồ sơ thi đua, đánh giá CC-VC năm học 2017 – 2018.
- Tổng phụ trách Dương Thị Lan, tập dợt thi Nghi thức đội cấp quận.
- Chiều 14 giờ, Hiệu trưởng Nguyễn Văn Triệu, cùng Ban ĐDCMHS, KT, Thủ quỹ, tiếp đoàn giám sát của HĐND phường.
Thứ 5 - Ngày 24/05/2018
- Hiệu trưởng Nguyễn Văn Triệu, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Khoa Diệu Hồng, Phó Hiệu trưởng Lê Thị Thảo, Chủ tịch CĐ Trần Thị Tám, tổng hợp hồ sơ thi đua, đánh giá CC-VC năm học 2017 – 2018.
- Tổng phụ trách Dương Thị Lan, tập dợt thi Nghi thức đội cấp quận.
- Chiều đ/c Nguyễn Văn Triệu, Trần Thị Tám, tiếp Đoàn giám sát của Đảng ủy phường về thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW và Chỉ thị 05
Thứ 6 - Ngày 25/05/2018
- Hiệu trưởng Nguyễn Văn Triệu, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Khoa Diệu Hồng, Phó Hiệu trưởng Lê Thị Thảo, Chủ tịch CĐ Trần Thị Tám, tổng hợp hồ sơ thi đua, đánh giá CC-VC năm học 2017 – 2018.
- Tổng phụ trách Dương Thị Lan, thi Nghi thức đội cấp quận (13 giờ 30 phút). Điểm tại TH Nguyễn Việt Hồng.
Thứ 7 - Ngày 26/05/2018
- Tổng kết năm học 2017 – 2018.
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa?