Chi tiết tin
Quay lại

Tuyển sinh

Ngày 28/07/2016, 08:33
Năm học 2016-2017 trường tuyển sinh 3 lớp 1 CNGD
Từ 1-15/7/2016 trường tuyển sinh lớp theo kế hoạch PGD giao. Kế quả tuyển được 100 trẻ, trong đó: có 65 trẻ trong địa bàn( khu vực Thới Lợi, Thới Bình, Thới Trinh) và 35 trẻ ngoài địa bàn phường quản lí. Từ 8/8/2016 sẽ tập trung học sinh lớp 1.
TH Nguyễn Huệ