Chi tiết tin
Quay lại

THÔNG BÁO Thông tin về đội ngũ nhà giáo, CBQL, nhân viên Đầu năm học: 2017 – 2018

Ngày 24/10/2017, 10:05

PHÒNG GD&ĐT QUẬN Ô MÔN                                                                        Biểu mẫu 08

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ

 

THÔNG BÁO

Thông tin về đội ngũ nhà giáo, CBQL, nhân viên

Đầu năm học: 2017 – 2018

Đơn vị: TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ

 

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Tiến sĩ

Thạc sĩ

ĐH

THCN

Dưới

THCN

 

 

 

Tuyển dụng trước NĐ16 và tuyển dụng theo NĐ16

(B.chế, HĐ làm việc lần đầu, hợp đồng có thời hạn, không có thời hạn

Các hơp đồng khác

( HĐ làm việc, vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, theo NĐ 68)

 

 

 

 

 

I

Giáo viên

27

26

 

 

 

14

9

3

 

 

Trong đó số GV chuyên biệt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Mĩ thuật

1

1

 

 

 

 

1

 

 

2

Thể dục

2

2

 

 

 

 

2

 

 

3

Âm nhạc

1

1

 

 

 

 

 

1

 

4

Tiếng n. ngoài

2

2

 

 

 

 

2

 

 

5

Tin học

1

1

 

 

 

1

 

 

 

6

TPT

1

1

 

 

 

 

 

1

 

7

GVPC

1

1

 

 

 

1

 

 

 

8

khác

18

18

 

 

 

12

4

2

 

II

CBQL

3

3

 

 

 

3

 

 

 

1

HT

1

1

 

 

 

1

 

 

 

2

P. HT

2

2

 

 

 

2

 

 

 

III

N. viên

6

4

2

 

 

1

2

2

1

1`

V.thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

K toán

1

1

 

 

 

 

1

 

 

3

Tquĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Y tế

1

1

 

 

 

 

 

1

 

5

Tviện

1

1

 

 

 

 

1

 

 

6

B. vệ

2

1

1

 

 

1

 

1

 

7

khác

1

 

1

 

 

 

 

 

1

 

                                                                                    Phước Thới, ngày 01 tháng 8 năm 2017

                                                                                         Thủ trưởng đơn vị

                                                                                (Đã ký)

                                                                                         Nguyễn Văn Triệu

TH Nguyễn Huệ