Chi tiết tin
Quay lại

THÔNG BÁO Công khai cơ sở vật chất Đầu năm học: 2017 – 2018

Ngày 24/10/2017, 09:59

     PHÒNG GD&ĐT QUẬN Ô MÔN                                                                        Biểu mẫu 07

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ

 

THÔNG BÁO

Công khai cơ sở vật chất

Đầu năm học: 2017 – 2018

Đơn vị: TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ

 

STT

Nội dung

số lượng

Bình quân

I

Số phòng học/ số lớp

17/19

0,89

II

Loại phòng học

 

 

1

Phòng học kiên cố

15 phòng

0,88

2

Phòng học bán  kiên cố

2 phòng

0,12

3

Phòng học tạm

 

 

4

Phòng học nhờ

 

 

III

Số điểm trường

2

 

IV

Tổng diện tích đất ( m 2 )

3901,6(m2)

5,26 m2/HS

V

Diện tích sân chơi, bãi tập  ( m 2 )

2848 (m2 )

3,8 m2/HS

VI

Tổng diện tích các phòng ( m 2 )

1402 ( m 2 )

 

1

Diện tích phòng học( m 2 )

816( m 2 )

 

2

Diện tích phòng chuẩn bị ( m 2 )

 

 

3

Diện tích thư viện ( m 2 )

112 ( m 2 )

 

4

Diện tích nhà đa năng (phòng GD rèn luyện thể chất )( m2)

 

 

5

Din tích phòng khác( m 2 )

288 ( m 2 )

 

VIII

Số thiết bị dạy học tối thiểu

25 bộ

 

1

khối lớp 1

5 bộ

 

2

khối lớp 2

5 bộ

 

3

khối lớp 3

5 bộ

 

4

khối lớp 4

5 bộ

 

5

khối lớp 5

5 bộ

 

VIII

Tổng số máy vi tính được phục vụ dạy học ( bộ )

27 bộ

 

IX

Tổng số thiết bị

 

 

1

Tivi

1 cái

 

2

Cat xét

2 cái

 

3

Đầu Video/ đầu đĩa

1 cái

 

4

Máy chiếu

1 cái

 

5

Thiết bị khác

Phòng thiết bị đạt chuẩn

 

 

Nội dung

Số lượng ( m 2 )

X

Nhà bếp

30 ( m 2 )

XI

Nhà ăn

180 ( m 2 )

           

 

 

Nội dung

Số lượng phòng

tổng diện tích( m 2 )

Số chỗ

Diện tích bình quận/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho HS bán trú

 

 

 

XIII

Khu nội trú

 

 

 

 

 

 

XIV

Nhà vệ sinh

Cho GV

Cho học sinh

Số ( m 2 )/học sinh

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh

2 cái

 

Nam nữ riêng

 

0,11

80m2/721hs

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh

 

 

 

 

 

 

 

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp VS

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

 

 

XVII

Kết nối Iternet (ADSL)

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (Website)

của trường

nguyenhue.pgdomon.edu.vn

 

XIX

Tường rào xây

 

                 

 

                                                                                                        Phước Thới, ngày 01 tháng 8 năm 2017

                                                                                                                  Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                         (Đã ký)

                                                                                                                       Nguyễn Văn Triệu

TH Nguyễn Huệ