Chi tiết tin
Quay lại

TIẾT SINH HOẠT DƯỚI HÀNG TUẦN ( NĂM HỌC 2017-2018)

Ngày 07/11/2017, 10:38
Vào ngày thứ hai hàng tuần, Trường Tiểu học Nguyễn huệ đã tiến hành tiết sinh hoạt dưới cờ đầu tuần. Nội dung của tiết sinh hoạt dưới cờ gồm những nội dung sau:

 

    Học sinh và CB-GV-NV trường tham dự buổi sinh hoạt dưới cờ.

 

Phần 1: Kể chuyện dưới cờ do học sinh của từng Chi Đội trực kể

(Ảnh minh họa)

Phần 2: Đại diện học sinh lớp trực nhận xét của lớp trực trong tuần qua, tuyên dương những lớp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tuần và đưa ra dự thảo phương hướng của tuần tới.

(Ảnh minh họa)

Phần 3: Nhận xét của Giáo viên tổng phụ trách về lớp trực trong tuần qua và nêu phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong tuần tới.

(Ảnh minh họa)

Phần 4: Y tế tuyên tuyền phòng chống dịch bệnh trong trường học về bệnh đau mắt đỏ và tổ chức cho các lớp ngậm flour và chải răng.

(Ảnh minh họa)

                                                     

TH Nguyễn Huệ