Chi tiết tin
Quay lại

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông Đầu năm học: 2017 – 2018

Ngày 24/10/2017, 10:10

    PHÒNG GD&ĐT QUẬN Ô MÔN                                                                     Biểu mẫu 05

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ 

 

 THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông

Đầu năm học: 2017 – 2018

Đơn vị: TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ

 

TT

 

Nội dung

Chia theo khối lớp

Khối 1

Khối 2

Khối 3

Khối 4

Khối 5

1

Điều kiện tuyển sinh

Tuyển HS 6 tuổi (2011)  trong địa bàn, và 35 trẻ ngoài địa bàn (bản sao khai sinh, hộ khẩu photo) cho HS bán trú con của CBCC, địa bàn giáp ranh.

Học sinh hoàn thành chương trình lớp 1, đủ điều kiện lên lớp 2

Học sinh hoàn thành chương trình lớp 2, đủ điều kiện lên lớp 3

Học sinh hoàn thành chương trình lớp 3, đủ điều kiện lên lớp 4

Học sinh hoàn thành chương trình lớp 4, đủ điều kiện lên lớp 5

2

Chương trình giáo dục mà cơ sở tuân thủ

Chương trình giáo dục tiểu học do BGD & ĐT qui định, tích hợp và lồng ghép các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống (VNEN, lớp 1 công nghệ giáo dục).

 

3

Yêu cầu phối hợp giữa CSGD và gia đình

Mỗi năm họp toàn thể CMHS 3 lần: Đầu năm, cuối HKI, cuối năm học, ngoài ra sẽ thông báo đến gia đình bằng văn bản khi có việc cần thiết để phối hợp giải quyết

4

Điều kiện CSVC của cơ sở cam kết phục vụ học sinh

Đảm bảo đủ CSVC phục vụ học sinh theo tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia mức độ I

 

5

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh

Học tập: Tổ chức bán trú, lớp 2 buổi/ngày. Bồi dưỡng các nhóm năng khiếu yêu thích: Tiếng Anh, Vẽ tranh, Văn nghệ, Viết chữ đẹp, TDTT, Trò chơi…dự thi phong trào các cấp; phụ đạo HS còn chậm kiến thức.

6

Đội ngũ giáo viên, CBQL, PP quản lý của cơ sở

Đội ngũ GV, CBQL đều đạt và vượt chuẩn sư phạm, phương pháp GD theo hướng đổi mới lấy HS làm trung tâm, theo mô hình CNGD, VNEN, phương pháp Bàn tay nặn bột, có ứng dụng CNTT hỗ trợ.

7

Kết quả giáo dục đạo đức, học tập, sức khỏe của HS dự kiến đạt được

Dự kiến tỉ lệ HS hoàn thành chương trình lớp: 100%. Trong đó đạt về năng lực 100% , đạt về phẩm chất 100%. 100%  HS biết lễ phép, chăm ngoan…theo qui tắc ứng xử của HS.

8

Khả năng học tập tiếp tục của Hs

Sẽ học được ở các lớp tiếp theo.

                                                                                        Phước Thới, ngày 01 tháng 8 năm 2017

                                                                                         Thủ trưởng đơn vị

                                                                               (Đã ký)

                                                                                         Nguyễn Văn Triệu

TH Nguyễn Huệ