Chi tiết tin
Quay lại

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN – THIẾT BỊ NĂM HỌC 2017-2018

Ngày 24/10/2017, 13:43

PHÒNG GD & ĐT QUẬN Ô MÔN

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 85/KH-THNH

Phước Thới, ngày 28 tháng 8 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN – THIẾT BỊ

NĂM HỌC 2017- 2018

 

          Căn cứ vào Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 2 tháng 1 năm 2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông;

          Căn cứ Hướng dẫn số 11185/GDTH ngày 17/12/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông;

          Căn cứ vào kế hoạch tổ chức hoạt động công tác Thư viện-Thiết bị số 330/GD-ĐT của Phòng GD-ĐT Quận Ô Môn.

          Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 và đặc điểm tình hình trường, lớp, học sinh – CB, GV, NV của nhà trường. Thư viện trường Trường Tiểu học Nguyễn Huệ xây dựng kế hoạch hoạt động Thư viện năm học 2017 – 2018 như sau:

 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1.Đặc điểm chung:

          a/ Tình hình nhà trường:

          Trường TH Nguyễn Huệ có 746 học sinh/19 lớp, trong đó khối 1 có 158 học sinh/ 4 lớp, khối 2 có 103 học sinh/ 3 lớp,  khối 3 có 165 học sinh/ 4 lớp, khối 4 có 154 học sinh / 4 lớp, khối 5 có 166 học sinh/ 4 lớp.

          Trường có 2 điểm trường: Điểm trường Trung tâm gồm: 634 em, điểm trường khu vực Thới Lợi có 107 học sinh.

          Đội ngũ CB, GV, NV ( kể cả GV hợp đồng) có 36 đồng chí ( BGH: 3; GV: 26; TPT Đội: 01; Nhân viên: 6); Biên chế: 34 đ/c, hợp đồng: 02 đ/c.

          BGH chỉ đạo công tác thư viện: Hiệu trưởng Nguyễn Văn Triệu. Thành lập tổ cộng tác viên thư viện trường gồm: BGH + CBTV-TB + 5 đ/c tổ trưởng, tổ phó các tổ + Giáo viên TPT Đội + Lớp trưởng phụ trách các lớp.

          b/ Tình hình Thư viện – Thiết bị:

          * Về sách – Thiết bị:

          – Số lượng sách hiện có trong Thư viện:   11491 cuốn.

          Trong đó:       Sách giáo khoa:    5 108 cuốn

          Sách nghiệp vụ:    1 096 cuốn

          Sách tham khảo:  4 795 cuốn. Trong đó, sách thiếu nhi có 2 735 cuốn

          –  Số lượng thiết bị hiện có: 20 bộ.

          Trong đó: Khối 1: 4 bộ, Khối 2: 4 bộ, khối 3: 4 bộ, khối 4: 4 bộ, khối 5: 4 bộ.

Đánh giá chung: Kho sách- thiết bị của Thư viện đảm bảo tương đối đầy đủ để cung cấp cho giáo viên và học sinh trong giảng dạy và học tập.

          * Về Cơ sở vật chất Thư viện:

          – Phòng Thư viện gồm có 2 phòng với diện tích 96 m2, 1 phòng dựng làm phòng đọc cho giáo viên và kho sách.

          – Phòng thư viện bao gồm có:

          + 4 giá sách và 6 kệ sách nhỏ: Đảm bảo đựng đủ các loại sách, báo, tạp chí.

          + 1 tủ đựng hồ sơ thư viện.

          + 4 tủ đựng sách

          + 1 tủ mục lục tra cứu các loại sách.

          + Các biểu bảng trang trí thư viện.

          + Trong phòng được trang bị 01 máy vi tính, máy in và được nối mạng Internet.

          + Hệ thống điện, quạt được trang bị đầy đủ, đảm bảo đủ ánh sáng và thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông.

Đánh giá chung: Cở sở vật chất của phũng thư viện – thiết bị đó phục vụ đầy đủ cho hoạt động thư viện- thiết bị.

2. Những thuận lợi và khó khăn:

          Thuận lợi:

          Đa số học sinh đều ham học duy trì số lượng đầy đủ đạt 100%.

          Phụ huynh học sinh luôn quan tâm đến chất lượng giáo dục, luôn động viên con em đến trường, đến lớp đầy đủ.

          Cán bộ giáo viên tương đối ổn định, 100% đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, có lòng nhiệt tình công tác và ý thức ham học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có khả năng hiểu biết để phục vụ giảng dạy ngày càng vào chiều sâu và thực hiện tốt công tác đổi mới dạy học trong tình hình mới.

          Hoạt động thư viện của trường có nề nếp, thư viện nhà trường đạt thư viện Xuất sắc.

          Số đầu sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo tương đối đảm bảo cho giáo viên và học sinh mượn.

          Ban lãnh đạo nhà trường quan tâm nhiều đến hoạt động thư viện, cán bộ thư viện có nghiệp vụ tương đối thành thạo, có lòng nhiệt tình phục vụ bạn đọc.

          Nhà trường đó trang bị hệ thống cơ sở vật chất cho phòng thư viện và thiết bị đầy đủ.  Có hệ thống máy vi tính nối mạng intenet phục vụ cho việc đọc sách, truy cập thông tin trên mạng của giáo viên và học sinh.

          Khó khăn:

          Do điều kiện kinh tế phụ huynh học sinh cũng khó khăn nên sự hỗ trợ kinh phí cho việc tăng trưởng CSVC, thiết bị dạy học, đầu sách cho thư viện cũng hạn chế. Kinh phí nhà trường cũng hạn hẹp nên việc đầu tư xây dựng thư viện hiện đại, thư viện thân thiện chưa đạt như chỉ tiêu đề ra.

II. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018:

          1. MỤC TIÊU CHUNG

          – Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” để áp dụng có hiệu quả vào trong công tác thư viện.

          – Tổ chức hoạt động Thư viện có hiệu quả đối với giáo viên và học sinh trong công tác giảng dạy và học tập.

          – Duy trì, củng cố và phát triển danh hiệu Thư viện xuất sắc trong năm học 2017-2018.

          – Phát huy có hiệu quả góc thư viện thân thiện ở các lớp và thư viện thân thiện ngoài trời – Tiêu chí thi đua trong năm học để duy trì và phát huy thư viện Xuất sắc, thư viện thân thiện với giáo viên, học sinh và phụ huynh.

          Để duy trì và phát huy danh hiệu Thư viện xuất sắc trong năm học 2017-2018: Căn cứ vào Quyết định 01/2003 của Bộ GD-ĐT về Tiêu chuẩn thư viện, căn cứ vào Kế hoạch năm học và tình hình thực tế của nhà trường. Thư viện tiến hành xây dựng những chỉ tiêu phấn đấu như sau:

          – Duy trì và phục vụ có hiệu quả tủ sách giáo khoa dùng chung.

          – Tổ chức cho học sinh mượn sách giáo khoa, nhất là học sinh diện chính sách và học sinh nghèo không có khả năng tự mua sách.

          – Có kế hoạch bổ sung sách nghiệp vụ, sách tham khảo mới cho thư viện, chỉ tiêu sách giáo viên đạt 100%, sách tham khảo đạt bình quân 3-4 quyển/ học sinh.

          – Tiếp tục trang bị và bổ sung sách cho tủ sách pháp luật, tủ sách đạo đức, kỹ năng sống, tủ sách Bác Hồ trong nhà trường.

          – Tăng cường phục vụ công tác bạn đọc có hiệu quả và đi vào chiều sâu, đặc biệt là ở thư viện góc lớp, thư viện ngoài trời: Tổ chức và kiểm tra đánh giá thường xuyên việc mượn và đọc sách ngay tại thư viện góc lớp.

          – Vận động 100% giáo viên và học sinh quyên góp sách cho thư viện tối thiểu 01 cuốn sách tham khảo/ 1 người.

          – Giới thiệu website của nhà trường đến bạn đọc để cùng chia sẻ và sử dụng internet tìm kiếm tư liệu phục vụ cho việc giảng dạy, học tập. Hàng tuần, tháng cán bộ thư viện tìm kiếm và cập nhật tài liệu về các lĩnh vực vào trang web để giúp GV và HS tìm kiếm tài liệu nhanh chúng hơn.

          – Thường xuyên giới thiệu sách đến bạn đọc và biên soạn các thư mục giới thiệu sách: Giới thiệu sách 1 lần/tháng và có biên bản lưu, giới thiệu sách theo các chủ đề, chủ điểm trong năm. Biên soạn 3 cuốn thư mục phục vụ giảng dạy và học tập.

          – Kiểm tra sách giáo khoa, dụng cụ học tập của học sinh 2 lần/năm: vào đầu năm học và đầu học kỳ 2. Đảm bảo 100% học sinh có đủ sách giáo khoa, dụng cụ học tập.

          – Tiến hành kiểm tra tình hình sử dụng sách, báo, thiết bị dạy học của giáo viên 2 đợt/năm. Để đánh giá thi đua cho từng GV trong năm học.

          – Thực hiện hồ sơ sổ sách đầy đủ theo quy định, tổ chức kiểm kê định kỳ thư viện vào 31/12 và 31/5 trong năm. Bảo quản, thanh lý sách, báo cũ lạc hậu.

          2. MỤC TIÊU CỤ THỂ:

          Duy trì và xây dựng thư viện xuất sắc trong năm học 2017 – 2018 theo nội dung QĐ 01/2003/QĐ-BGD – ĐT. Thư viện dần dần từng bước được cải tiến, khoa học và nâng cao nhằm tăng cường phục vụ bạn đọc ngày càng tốt hơn.

          1. Sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục:

          Chỉ tiêu:

          – Xây dựng và bổ sung đầy đủ 3 bộ phận sách giáo khoa, sách nghiệp vụ giáo viên và sách tham khảo. Bổ sung đầy đủ đúng chủng loại theo số lượng đã quy định.

          – Xây dựng “Tủ sách giáo khoa dùng chung” để phục vụ cho số học sinh không có điều kiện mua sách, học sinh diện chính sách đảm bảo cho mỗi em có một bộ sách giáo khoa để học tập. (Hiện tại kho sách giáo khoa của trường đủ đáp ứng 100% cho giáo viên và học sinh).

          – Cung cấp cho giáo viên trực tiếp đứng lớp có đủ sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo phục vụ cho nghiên cứu và soạn giảng.

          – Tiếp tục tăng số lượng sách tham khảo: Sách thiếu nhi, sách về Bác Hồ, sách pháp luật, sách giáo dục đạo đức.

          – Tìm kiếm thêm tài liệu trên mạng Internet về các môn Toán, Tiếng Anh để phục vụ cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

          – Đặt mua các loại báo, tạp chí cho giáo viên, học sinh tham khảo: Báo cần thơ, Giáo dục thời đại, Lao động, Nhi đồng, Toán tuổi thơ, Thế giới trong ta …

          Biện pháp:

          Để đáp ứng đầy đủ nhu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh. Bổ sung đầy đủ các loại sách theo đúng quy định theo như kế hoạch đã vạch ra trong năm:

          Thư viện sẽ tham mưu cùng với nhà trường và chính quyền địa phương đầu tư  thêm nguồn kinh phí ngoài ngân sách để mua thêm sách và đặt mua các loại báo phục vụ tốt cho giáo viên và HS dạy và học.

          Trong năm học Thư viện sẽ phối hợp cùng với nhà trường, giáo viên và học sinh phát động phong trào “Góp một cuốn sách để đọc nhiều cuốn sách hay” nhằm kêu gọi, khuyến khích giáo viên và học sinh đóng góp mỗi người tối thiểu 1 cuốn sách thiếu nhi hoặc tham khảo nhằm bổ sung thêm kho sách cho thư viện góc lớp.

          2. Cơ sở vật chất:

          Chỉ tiêu:

          – Trang trí phòng thư viện và phòng thiết bị đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn của thư viện xuất sắc, tạo môi trường thân thiện với học sinh và giáo viên, thu hút bạn đọc đến thư viện thường xuyên hơn: Làm thêm các hình ảnh về tranh truyện cổ tích, cắt, dán hoa trang trí ở phòng Thư viện.

  • Đặt mới các bảng để trang trí trong phòng thư viện.
  • Vẽ trang trí mới các mảng tường trong thư viện

          Biện pháp:

          – Chủ động đề xuất với Ban lãnh đạo nhà trường đầu tư nguồn vốn để trang trí phòng thư viện, làm mới thêm các biểu bảng trong phòng và tăng trưởng CSVC cho thư viện ngày càng hoàn thiện hơn.

          3. Nghiệp vụ:

          Chỉ tiêu:

          – Lưu giữ đầy đủ các Công văn, Chỉ thị, Quyết định chỉ đạo triển khai thực hiện về công tác thư viện – thiết bị của các cấp, các Ngành.

          – Các loại sách, báo thiết bị sau khi được nhập vào kho thư viện đều phải được đăng ký, mô tả, phân loại, tổ chức mục lục, sắp theo theo đúng nghiệp vụ thư viện. Cập nhật kho sách vào phần mền quản lý thư viện.

          – Lên kế hoạch hoạch động Thư viện-Thiết bị cụ thể theo từng tuần, tháng, năm và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

          – Các loại hồ sơ, sổ sách của thư viện đảm bảo có đầy đủ các loại sổ, cập nhật đầy đủ thông tin theo quy định, hồ sơ trình bày đep, có thẫm mỹ.

          – Có mục lục chữ cái và mục lục phân loại. Sắp sếp sách trên giá theo số thứ tự sổ đăng ký. Sách giáo khoa xếp theo từng khối lớp và theo từng năm học. Báo xếp theo tháng, quý, năm. Tạp chí xếp theo loại.

          – Thường xuyên tuyên truyền, giới thiệu sách mới cho giáo viên và học sinh. Mỗi tháng cán bộ thư viện sẽ lựa chọn và giới thiệu 1-2 cuốn sách đến với CBGV, NV và học sinh trong giờ chào cờ đầu tuần,….

          – Theo dõi hàng ngày và cập nhật vào sổ để đánh giá tình hình tham gia đọc sách ở thư viện và ở lớp của các lớp trong  mỗi tháng.

          – Trong năm học phải tiến hành biên soạn 2-3 bản thư mục giới thiệu sách theo từng lĩnh vực tri thức, từng môn học để cho giáo viên và học sinh nghiên cứu, lựa chọn sách phục vụ cho dạy và học.

          Biện pháp:

          – Các Công văn, Chỉ thị, Quyết định của cấp trên chỉ đạo về công tác thư viện sẽ được lưu giữ đóng thành tập theo từng năm và bảo quản tốt.

          – Các loại sách báo và thiết bị sau khi được mua về đều được xử lý theo đúng nghiệp vụ thư viện đã học.

          – Cuối mỗi kỳ học, năm học sẽ lên kế hoạch mua mới đầy đủ các loại sổ sách của thư viện để sang năm học mới có đầy đủ các loại hồ sơ cập nhật thông tin theo quy định.

          – Sách mới sau khi được nhập vào kho và đó xử lý nghiệp vụ xong thì cán bộ thư viện sẽ tiến hành đọc và lựa chọn những tác phẩm hay, đặc sắc để biên soạn thư mục và giới thiệu sách cho giáo viên và học sinh mượn đọc thường xuyên.

          – Thư viện sẽ tiến hành giới thiệu sách mới vào buổi chào cờ sáng thứ hai vào đầu mỗi tháng.

          – Lập sổ theo dõi Nhật ký bạn đọc và sổ Tổng hợp tình hình đọc sách của Giáo viên và học sinh để tổng hợp và đánh giá trong tháng.

          – Lựa chọn các loại sách mới, sách phục vụ nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh để biên soạn 3 cuốn thư mục/ năm học.

          4. Tổ chức và hoạt động:

          Chỉ tiêu:

          – Phát động phong trào mượn đọc sách tham khảo, thường xuyên giới thiệu sách mới đến bạn đọc. Hàng tháng có tuyên giới thiệu sách báo tạp chí trên bảng tin, trong họp hội đồng của nhà trường.

          – Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác bạn đọc trong giảng dạy và học tập: Tìm bài dạy cho giáo viên, giới thiệu những tư liệu, tranh ảnh, thiết bị giảng dạy cho GV tham khảo.

          – Phát động phong trào góp tặng sách tham khảo – thiếu nhi.

          – Duy trì việc đọc sách “Tủ sách thư viện” ở góc lớp trong giờ ra chơi.

          – Thư viện mở cửa 5 ngày trong tuần với 10 buổi phục vụ bạn đọc và làm nghiệp vụ.

          – Số lượng giáo viên đọc và mượn sách tại Thư viện đạt tỉ lệ 100%. Số lượng học sinh đọc và mượn sách tại Thư viện đạt tỉ lệ trên 85%.

          – Thư viện thành lập tổ cộng tác viên thư viện trong giáo viên, học sinh nhằm hoạt động có hiệu quả hơn và phát triển phong trào đọc sách báo tài liệu trong nhà trường.

          – Thư viện sẽ phối hợp với ban lãnh đạo nhà trường tổ chức tốt công tác thư viện- thiết bị trường học, đánh giá và báo cáo lên cơ quan cấp trên về kế hoạch huy động thêm nguồn kinh phí.

          – Cùng với Ban lãnh đạo nhà trường tích cực tham mưu với chính quyền địa phương trong việc đầu tư thêm nguồn kinh phí ngoài ngân sách để không ngừng tăng trường cở sở vật chất cho thư viện trong năm học.

          – Mua thêm các loại sách bằng nguồn kinh phí ngoài ngân sách hàng năm.

          Biện pháp:

          – Vận động học sinh và giáo viên thực hiện phong trào “Góp một cuốn sách để đọc nhiều cuốn sách hay” mỗi người đóng góp một hoặc nhiều cuốn sách để bổ sung sách cho thư viện góc lớp. Theo dõi và nắm số lượng sách đã quyên góp để tuyên dương hàng tháng nhằm thu hút bạn đọc ủng hộ sách nhiều hơn.

          – Tổ chức hoạt động đọc sách tại lớp có hiệu quả: Vào đầu năm học cán bộ TV sẽ phân phối các loại sách (tham khảo, thiếu nhi, giáo khoa, nghiệp vụ) về từng lớp để GV và học sinh sử dụng sách tại lớp. Cán bộ TV sẽ lập 2 loại sổ: Sổ theo dõi HS đọc và sử dụng sách, sổ theo dõi luân chuyển sách báo giữa các lớp. CBTV sẽ căn cứ vào 2 loại sổ này để đánh giá tình hình đọc sách và luân chuyển sách báo ở lớp.

          – Tổ chức hoạt động thư viện có hiệu quả, thu hút được đông đảo bạn đọc đến thư viện bằng nhiều hình thức như: Thường xuyên tuyên truyền, giới thiệu, trưng bày sách, báo hướng vào chủ đề các ngày lễ lớn Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2017, Tổ chức kể chuyện theo sách, Ngày hội đọc sách (Thư viện tổ chức giới thiệu sách mới 1 lần/ tháng và trưng bày các loại sách, báo viết về các ngày lễ lớn trong năm tại phòng Thư viện). Thường xuyên tiếp cận với đội ngũ giáo viên và học sinh để tìm hiểu nhu cầu cần sử dụng những loại sách báo nào để bổ sung và đáp ứng đầy đủ, kịp thời cho bạn đọc. Thường xuyên phát động phong trào đọc sách, hàng ngày, tháng, quý có theo dõi để đánh giá, xếp loại bạn đọc đến thư viện.

          – Lên kế hoạch hoạt động tổ cộng tác viên thư viện có hiệu quả: Tổ tiến hành sinh hoạt 1 lần/tháng để nắm kế hoạch thư viện trong tháng và lên kế hoạch tháng tiếp nối, hướng dẫn giáo viên và học sinh sử dụng và bảo quản sách báo, phục vụ tìm tài liệu và theo dõi tình hình bạn đọc cùng với cán bộ thư viện. Đặc biệt là hướng dẫn các thành viên trong tổ sử dụng và quản lý tốt tủ sách ở lớp mình phụ trách. Tổ cộng tác viên thư viện nhận báo, tạp chí phân phối cho các lớp đọc vào chiều thứ 3, 5.

          – Sử dụng trang web của nhà trường để đưa sách, thiết bị dạy học, tài liệu giảng dạy của trường mình và download một số tài liệu dạy học ở trên mạng Internet về cập nhật vào trang web thư viện để giới thiệu với bạn đọc giúp bạn đọc tra cứu và lựa chọn sách, tài liệu một cách thuận tiện nhất.

          – Đối với cán bộ thư viện: Bản thân sẽ luôn học hỏi để nâng cao thêm trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân, tham dự đầy đủ các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Trong công việc luôn có tinh thần, thái độ phục vụ tận tình hoà nhã với mọi người. Đảm bảo phục vụ đầy đủ, đúng và kịp thời theo yêu cầu của giáo viên và học sinh. Tham quan, học hỏi kinh nghiệm thư viện ở trường bạn để xây dựng thư viện trường mình ngày càng hoàn thiện hơn.

          5. Quản lý thư viện:

          Chỉ tiêu:

          – Có kế hoạch quản lý, bảo quản thư viện đạt hiệu quả cao. đảm bảo kho sách-Thiết bị của Thư viện không bị mất mát, hư hỏng. Tất cả các loại sách báo, thiết bị đều phải được quản lý chặt chẽ, bao bọc và tu sửa thường xuyên, sắp xếp đẹp mắt, khoa học dễ thấy, dễ lấy đảm bảo thời gian cho mượn và trả sách nhanh chóng.

          – Thường xuyên hướng dẫn vận động học sinh giữ gìn và bảo quản sách giáo khoa để dùng nhiều năm và mua đủ sách giáo khoa để học tập. Cuối mỗi năm học, thư viện sẽ cùng phối hợp với nhà trường kêu gọi các em học sinh đóng góp sách giáo khoa để giúp đỡ những em có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện mua SGK.

          – Vào đầu năm học, đầu học kỳ thư viện sẽ phối hợp với giáo viên chủ nhiệm tổ chức kiểm tra tình hình sử dụng sách giáo khoa để có biện pháp đảm bảo 100% học sinh có sách để học.

          – Thư viện thường xuyên tiến hành kiểm tra tình hình sử dụng các loại sách, thiết bị để đánh giá cho giáo viên trong năm học. (Kiểm tra 4 đợt/ năm: Giữa kỳ1, cuối kỳ 1, giữa kỳ 2, cuối kỳ 2)

          – Kiểm kê, thanh lý: Cuối mỗi năm học, thư viện thành lập ban kiểm kê, thanh lý các loại sách, báo, thiết bị hư hỏng. Nắm số lượng cụ thể để lên kế hoạch mua mới bổ sung kho sách, thiết bị cho năm học mới.

          Biện pháp:

          – Kho sách, thiết bị đều được lau chùi và quét dọn thường xuyên, không để cho bụi bặm, côn trùng phá hoại sách, báo và thiết bị. Sách báo sau khi cho mượn xong phải bao bọc và tu sửa thường xuyên. Luôn sắp xếp kho sách, thiết bị gọn gàng và ngăn nắp.

          – Vào đầu năm học, đầu học kỳ II thư viện sẽ phối hợp với giáo viên tiến hành kiểm tra sách, vở và dụng cụ học tập của học sinh. Theo dõi và đánh giá tình hình sử dụng sách GK của cỏc em trong học tập.

          – Thành lập ban kiểm kê thư viện cho năm học để tiến hành kiểm kê thư viện định kỳ vào ngày 30/12 và 31/5. Sau khi kiểm kê thư viện sẽ nắm cụ thể số lượng sách báo cũn thiếu để lên kế hoạch bổ sung cho năm học mới.

 

** Căn cứ vào 5 mục tiêu của thư viện và kế hoạch hoạt động thư viện trong năm học 2017-2018. Thư viện trường tiểu học Nguyễn Huệ sẽ phấn đấu duy trì và phát triển vững chắc Thư viện xuất sắc trong năm học 2017-2018.

 

          Chỉ tiêu chung: Công nhận lại Thư viện xuất sắc

 

LỊCH LÀM VIỆC TRONG TUẦN

 

Thứ

Sáng

Chiều

Hai

- Cho giáo viên và học sinh lớp 1A, 3A đọc, mượn sách, báo, tạp chí.

- Cho giáo viên và học sinh lớp 5A đọc, mượn sách, báo, tạp chí.

Ba

- Cho giáo viên và học sinh lớp 1C, 3C đọc, mượn sách, báo, tạp chí.

- Cho giáo viên và học sinh lớp 5C đọc, mượn sách, báo, tạp chí.

- Cho giáo viên và học sinh lớp 1B, 4C đọc, mượn sách, báo, tạp chí.

- Cho giáo viên và học sinh lớp 5B đọc, mượn sách, báo, tạp chí.

Năm

- Cho giáo viên và học sinh lớp 5D đọc, mượn sách, báo, tạp chí.

- Cho giáo viên và học sinh lớp 3B, 2C đọc, mượn sách, báo, tạp chí.

Sáu

- Cho giáo viên và học sinh lớp 2A, 4B đọc, mượn sách, báo, tạp chí.

- Cho giáo viên và học sinh lớp 4A, 2B đọc, mượn sách, báo, tạp chí.

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HÀNG THÁNG

Thời gian thực hiện

Nội dung công tác

Biện pháp thực hiện

 

 

Tháng

08+09/2017

- Sắp xếp phòng TV-TB ngăn nắp, khang trang, sạch đẹp.

- Kiểm tra lại tình hình kho sách

- Phục vụ việc GV mượn SGK, STK, SNV

- Bổ sung sách mới: GK, NV, TK. Giới thiệu sách mới đến GV & HS

- Lập bảng  kế hoạch & báo cáo đầu năm

- Thành lập và họp tổ cộng tác viên thư viện.

- Xây dựng kế hoạch trang trí thư viện thân thiện.

- Kiểm tra sách GK và đồ dùng học tập của HS

- Báo cáo hoạt động TV-TB tháng 8,9

- Đề xuất nhà trường trang trí phòng thư viện.

- Rà soát lại các loại sách

- Cho GV mượn sách

 

- Mua sách. Thông báo sách mới

- Nộp bảng kế hoạch về PGD.

 

- Phổ biến công tác mạng lưới

 

- Phụ trách thư viện, BLĐ

 

- Phối hợp với GVCN kiểm tra

 

- Phụ trách thư viện

 

 

 

 

 

Tháng

10/2017

- Bổ sung tài liệu sách tham khảo – thiếu nhi.

- Tổ chức Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

- Trưng bày sách nhân kỉ niệm ngày thành lập HLHPN (20/10)

- Sưu tầm tài liệu, sách báo viết về ngày 20/10

- Phát động phong trào học sinh tặng sách tham khảo – thiếu nhi cho “tủ sách lớp học”

- Báo cáo hoạt động TV-TB tháng 10

- Thông báo giới thiệu sách mới

- Thư viện tuyên truyền, giới thiệu sách trong tuần lễ.

- Giới thiệu sách ngày 20/10

 

- Tìm tài liệu sách báo, Internet

- GVCN và HS cùng tham gia phong trào gúp tặng sách.

 

- Phụ trách thư viện

 

Tháng 11/2017

- Bổ sung sách pháp luật & tủ sách đạo đức

- Biên soạn thư mục sách về ngày nhà giáo VN

- Phối hợp với chuyên môn, TPT Đội tổ chức giới thiệu sách nhân ngày nhà giáo VN 20/11.

- Trang bị mục lục treo tường giới thiệu sách

- Thường xuyên giới thiệu Website thư viện trường đến bạn đọc

- Báo cáo hoạt động TV-TB tháng 11

- Giới thiệu, thông báo sách mới

- Giới thiệu thư mục sách 20/11 đến bạn đọc.

- Tham gia tổ chức. Đề xuất, thực hiện

 

- Giới thiệu các hoạt động TV

 

- Phụ trách thư viện cùng tổ CTV TV giới thiệu

- Phụ trách thư viện

 

Tháng 12/2017

- Giới thiệu sách mới đến GV & HS

 

- Trưng bày sách kỉ niệm ngày 22/12

- Thu hồi sách tập 1, phục vụ sách tập 2

- Báo cáo sơ kết công tác TV HKI cho Ban lãnh đạo và Phòng GD.

- Biên soạn 01 cuốn thư mục giới thiệu sách

- Căn cứ Quyết định 01/2003 của BGD&ĐT để rà soát, bổ sung các tiêu chí xây dựng thư viện xuất sắc

- Báo cáo hoạt động TV-TB tháng 12

- Giới thiệu sách trước cờ, giao ban

- Giới thiệu sách ngày 22/12

- Nhắc GV trả sách tập 1

- Nộp kịp thời về PGD

 

- PT thư viện lựa chọn biên soạn

- Thư viện tự rà soát và báo cáo với BGH để đầu tư xây dựng.

- Phụ trách thư viện

 

 

Tháng

01/2018

- Giới thiệu sách mới đến GV & HS phục vụ tốt cho dạy-học trong học kỳ 2

- Bao bọc lại một số sách TK, SNV

- Phục vụ cho GV mượn sách HKII

- Kiểm tra Sách GK, đồ dùng học tập của HS khối 1 đến 5.

- Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chuẩn thư viện để đón đoàn kiểm tra

- Báo cáo hoạt động TV-TB tháng 1

- Thư viện thông báo sách mới

 

- Hướng dẫn CTV bọc bìa

- Phối hợp với cỏc Tổ CM

- Thư viện tiến hành kiểm tra

 

- CB thư viện cùng với tổ CTV và BLĐ

- Phụ trách thư viện

 

Tháng

02/2018

- Giới thiệu sách mới đến GV & HS

- Kỉ niệm ngày thành lập ĐCSVN (3/2)

- Sưu tầm tài liệu dạy và học các môn

 

- Biên soạn 01 cuốn  thư mục sách

- Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chuẩn thư viện để đón đoàn kiểm tra.

- Báo cáo hoạt động TV-TB tháng 2

- Trưng bày sách mới

- Giới thiệu sách ngày 3/2

- Sưu tầm tài liệu qua sách, báo, trên Internet ...

- Làm thư mục sách (trường)

- CBTV cùng với tổ CTV thư viện

- Phụ trách thư viện

 

Tháng 03/2018

- Giới thiệu sách theo chủ đề, chủ điểm đến GV & HS

-  Kỉ niệm ngày quốc tế phụ nữ (8/3) và ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/3).

- Kết hợp với Đoàn TN tổ chức hội thi kể chuyện sách

- Báo cáo hoạt động TV-TB tháng 3

- Thông báo giới thiệu sách, Triển lãm sách

- Giới thiệu sách ngày 8/3 và 26/3.

 

- Kết hợp với Đoàn TN tổ chức hội thi kể chuyện sách.

- Phụ trách thư viện

 

Tháng 04/2018

- Giới thiệu tài liệu ôn tập đến GV & HS

- Giới thiệu chuyên đề sách kỉ niệm ngày (30/4) và quốc tế lao động (1/5)

- Bao bọc lại một số STK, SNV

- Chuẩn bị hồ sơ sổ sách, kiểm tra TV các quận/ huyện.

- Báo cáo hoạt động TV-TB tháng 4

- Thông báo sách ôn tập.

- Giới thiệu thư mục sách ngày 30/4 và 1/5

- Bọc nhựa

- Kiểm tra TV (Sở GD –ĐT)

 

- Phụ trách thư viện

 

Tháng

05/2018

- Trưng bày sách các ngày lễ trong tháng 15/5, 19/5

- Nhắc nhở GV và HS trả sách mượn

- Cập nhật lại sổ sách thư viện cuối năm

- Phát động phong trào tặng lại sách giáo khoa cũ.

- Kiểm kê lại tình hình kho sách

- Báo cáo tổng kết năm học và thang điểm thi đua

- Đặt kế hoạch đăng ký SGK

- Báo cáo hoạt động TV-TB tháng 5

- Giới thiệu sách về truyền thống Đội, sách Bác Hồ

- Thông báo trả sách

- Kiểm tra lại sổ sách

- Thông báo HS tặng sách GK.

 

- Kiểm kê ngày 31/5

- Nộp PGD ngày 31/5

 

- Đăng ký sách GK

- Phụ trách thư viện

 

 

 

 

         DUYỆT CỦA BLĐ                                                                                                  CBTV-TB

 

                    

                                                                                                                               LÂM QUỐC VƯƠNG

 

 

 

 

TH Nguyễn Huệ